Hoe werkt dit klantenportaal

Dit portaal is ingericht voor indiceerders van cliënten met persoonsgebonden rolstoelen in zorginstellingen. Via dit portaal kunt u informatie inzien over de rolstoelen in uw instelling en kunt u diverse opdrachten doorgeven aan HartingBank, zowel voor WLZ- als ELV- en GRZ rolstoelen.

Toegang tot het klantenportaal

U heeft per separate e-mail uw login naam en een link ontvangen waarmee u een wachtwoord kunt aanmaken.  Hiermee kunt u inloggen op het portaal en opdrachten geven of overzichten inzien. Wij vragen u zorgvuldig om te gaan met deze inloggegevens.

Wat kunt u doen met het klantenportaal

Aanvragen doen:

 • Reparatie opdracht doorgeven: door het invullen van het online formulier geeft u snel alle gegevens door die wij nodig hebben om uw reparatieverzoek in behandeling te nemen.

 • Verzoek tot aanpassing: hier kunt u doorgeven als er een aanpassingen moet worden gedaan aan een persoonsgebonden rolstoel.

 • GRZ-levering: u kunt hier een aanvraag doen voor levering van een GRZ-rolstoel.

 • GRZ-middel ophalen: als de GRZ-stoel niet meer nodig is, kunt u ons opdracht geven om deze bij u op te halen.

Rolstoelen huren:

 • Start particuliere huur: als een cliënt voor eigen rekening een rolstoel wil huren, bijvoorbeeld tijdens een overbruggingsperiode, dan kunt u hier de aanvraag doen.

 • Mutatie GRZ naar particulier: als een GRZ-cliënt naar huis gaat en de rolstoel wil huren - vaak ter overbrugging - dan kunt u dit hier doorgeven.

Overzichten inzien:

In dit klantenportaal kunt u diverse overzichten inzien, zodat u snel inzicht hebt in de stand van zaken:

 • GRZ middelen overzicht: een overzicht van alle geleverde GRZ-rolstoelen op de verschillende locaties in uw instelling.

 • Status- & serviceoverzicht: dit is een overzicht van alle lopende orders, de gevraagde actie, de verwachte uitvoerdatum en de inmiddels ingeplande orders. Tevens de status voorafgaand aan de actie vind u terug, bijvoorbeeld: 'staat in bestelling' of ' wacht op goedkeuring'.

 • Acties: een overzicht van acties die nog vanuit de instelling (de indiceerder) gedaan moeten worden. Bijvoorbeeld: een aanvraag via ZorgInfo doen of afronden.

Bonnen ondertekenen:

In dit klantenportaal kunt u orders digitaal ondertekenen, die bij aflevering niet direct zijn voorzien van een handtekening voor akkoord. U hoeft hiervoor niet meer te wachten totdat de adviseur met deze papieren langskomt. Deze functionaliteit is te gebruiken voor ordersoorten:

 • Leveringen
 • Herverstrekkingen
 • Aanpassingen
 • Naleveringen
 • Reparaties

Bevestiging van uw opdracht

Wanneer u een opdracht aan HartingBank hebt doorgegeven, kunt u deze aanvraag eventueel opslaan voor uw eigen administratie. Tevens kunt u uw opdracht in het portaal terugvinden en ziet u de status van de opdracht in de overzichten zodra wij de opdracht in behandeling hebben genomen.

Handleiding

Uitgebreide informatie vind u terug in de handleiding van het portaal (PDF).

Waar kunt u met vragen terecht?

Op dit klantenportaal vindt u een pagina met antwoorden op veelgestelde vragen.

Staat uw vraag hier niet bij en/of wilt u direct contact met een van onze medewerkers, neemt u dan contact op met uw HartingBank vestiging.